משאיות ומתקני טיאוט ונקיון ממוכנים למכירה

 

מיכלי אצירה

מיכלי אצירה מותאמים למלגזה.

 

 

 

 

 

כף דחיפה ואיסוף למלגזה

הכף מתקבעת לזרועות המלגזה, ומאפשרת ניקוי מתחמים ואיסוף פסולת ביעילות תפעולית מדהימה.את המערום שיצרנו, מפנים בקלות בעזרת המתקן הבא "כף מתקפלת למלגזה" ראה תמונות להלן (שגם הוא מתחבר בשנייה למלגזה ומוכן מיידית לתפעול).

 

 

 

כף איסוף מתקפלת למלגזה

הכף מתקבעת בקלות לזרועות המלגזה, וכן ליציאה ההידראולית הסטנדרטית של המלגזה,
מה שמאפשר את הפעלתה המיידית על ידי המפעיל, ללא צורך במקור כח חיצוני, וללא צורך בהתקנות אחרות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ציוד למכירה​

שטאל התמר אחזקות בע

Translate:​