חברת שטאל התמר מספקת שירותי נקיון ושטיפת חניונים, שירותי ניקיון ממוכנים למיתחמים, ומרכזים מסחריים ולוגיסטיים, וכן שירותי נקיון למתחמים תעשייתיים. מיתחם כזה יכול להיות פארק תעשייתי, מרכז קניות, מרכז לוגיסטי לסחורות שונות, שוק עירוני, אתר מופע/אירוע, וכדומה.

 

לכל מיתחם אופי פעילות שונה, ובהתאם לכך, מתוכנן יחד עם מנהל המיתחם, פרופיל-שירות ייעודי.

הפרופיל, יכול לכלול את רכיבי השירות הבאים:

 

טיאוט על ידי רכב טיאוט קטן (נפח 1 מ"ק)

 

טיאוט על ידי רכב טיאוט בינוני / גדול ועד לנפח 6 מ"ק !

טיאוט כולל שטיפה

שטיפת גרניק בנקודות ייעודיות על פי בחירת מנהל המיתחם

הגדרת שעות הפעילות. שטאל התמר מספקת שירות 24 שעות ביממה.

שירות אחר על פי הצורך

כמו כן אנו מספקים ללקוחותינו את המוצרים שפותחו במיוחד כדי לייעל משימות תפעוליות במיתחם, תוך שימוש במלגזה סטנדרטית בלבד, כמו:

 

 

 

כף איסוף לקרטונים / גזם / פסולת וכד'

כף איסוף מתקפלת ומתרוממת לאיסוף אשפה / גזם / קרטונים  / וכדומה

מיכלי אשפה ייעודיים ממתכת

מגוון מכלי אצירה

תכנון עיצוב וייצור פתרון ממוכן ייעודי, לצרכים המיוחדים של פעילות המיתחם

ניקוי חניונים ומיתחמים

 

 

 

 

 

שטאל התמר אחזקות בע

Translate:​